hamnebasseng langt

Årsmøte i Flora Frivilligsentral

Levekårsutvalet representerar årsmøtet i Flora Frivilligsentral. Dagleg leiar er delegert ansvar for gjennomføring av årsmøtet til Flora Frivilligsentral. Årsmøtet skal haldast innan 1. juni kvart år. Årsmøtet skal godkjenne årsmelding og årsrekneskap for tenesta. Årsmøtet kan vedta eventuelle vedtektsendringar.

Meir informasjon finn du på Flora Frivilligsentral si heimeside.