hamnebasseng langt

Detaljreguleringsplan for Gartnerihagen på høyring til 14.02.2020

Plan- og samfunnsutvalet gjorde i møte 10.desember 2019 følgjande vedtak:

" Plan- og samfunnsutvalet godkjenner at framlegg til Detaljregulering for Gartnerihagen, gbnr 28/48, bustad/veg - planid 20130104, med planomtale med ROS-analyse, føresegner og plankart datert 02.12.2019 vert utlagt til nytt offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11."

Planutkastet blir lagt ut til minimum 6 vekers offentleg ettersyn og høyring. Pga jula blir det lagt til 2 veker. Høyringsfrist blir dermed sett til 14. februar 2020.

Saksdokumenta er som følger:

Vedlegg:

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettast til Flora kommune  til postmottak@flora.kommune.no merka med planid  20130104 eller til Markegata 51, 6905 Florø innan 14.februar 2020.