Båtar på hamna

Detaljreguleringsplan for Litlevatnet, gnr.27 bnr. 5 mfl., fotballhall/friluftsområde til endeleg vedtak

Forstørrelsesglass ført over kart/reguleringsplan Detaljreguleringsplan for Litlevatnet, gnr. 27 bnr.5 mfl., fotballhall/friluftsområde, planid 20180102 skal opp til endeleg vedtak i Plan- og samfunnsutvalet 20.08.2019, og Flora Bystyre 27.08.2019