Båtar i hamna

Dobbeltutsending av AvtaleGiro frå kommunen

Vi har hatt tekniske problem når vi har sendt ut faktura via AvtaleGiro. Har du mottatt to like faktura med same forfall og KID frå Flora kommune i nettbanken må du slette den eine.