hamnebasseng langt

eHandel

Kva er elektronisk handel?

Flora kommune har alt i mange år hatt eit elektronisk fakturabehandlingssystem. Dei siste åra har vi og mottatt e-faktura frå enkelte leverandørar. I tillegg brukar vi eit elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy på ein del av anboda.

Eit elektronisk innkjøpssystem - Systemet er ein modul i Visma Enterprise.

Kvifor bruke elektronisk verktøy?

Bruk av elektroniske verktøy er ein føresetnad for god styring og kontroll på kommunenes innkjøp.

Stikkord:

  • Enklare for brukarane, leverandørar med rammeavtalar ligg i systemet
  • Enklere for leverandørane, enhetlige bestillingar
  • Avtalefesta prisar og vilkår ligg i systemet
  • Betre og sikrare kontroll og sporbarhet
  • Førebygge uønska adferd
  • Reduserar feil og avvik

Nye brukarar

Før ny brukar får tilgang til eHandel må IT-registreringsblankett fyllast ut og sendast til økonomiavdelinga v/ leiar, med kopi til Arve Klokk.