Skulestart Florø barneskole

Eikefjord barnehage

Kontaktinformasjon:

Adresse:   Vikavegen 18, 6940 Eikefjord
Telefon:   57744875
E-post:     eikefjord.barnehage@flora.kommune.no  
Styrar:     June Anne Nordnes, june.nordnes@flora.kommune.no
Heimeside: www.eikefjord-barnehage.no.
Opningstider: 06.45 - 16.30