Seglbåt med jente

Ekstramøte formannskap 30.06.2014

Møtedato: 30.06.2014
Møtestad: Flora Rådhus, rettsalen
Møtetid: 17:00

Du kan lese sakene her.

Saknr.       Tittel

045/14      Godkjenning av møtebok
046/14      Godkjenning av møtebok
047/14      Sluttrapport Prosjekt 78631 Asfaltering 2011
048/14      Sluttrapport 79544 - Resipientundersøking for Florø og Brandsøy
049/14      Søknader om tilskot frå formannskapet sin konto
050/14      Eikefjord barnehage - tilbygg og ombygging