Seglbåt med jente

Ekstramøte i Flora formannskap 17.06.19

Møtedato: 17. juni 2019.
Møtestad: Flora rådhus, rettssalen.
Møtetid: 09.00.

Sakliste, Flora formannskap 17.06.19
Saknr. Tittel
045/19 Godkjenning av møtebok
046/19 Etablering av interkommunalt politisk råd (Kystrådet) for kommunane Gulen, Solund, Hyllestad, Fjaler, Askvoll, Flora, Vågsøy, Bremanger og Selje
047/19 Vurdering av privat eller kommunal oppføring av administrsjonsbygg i Bankhola