Skulestart Florø barneskole

Ekstraordinært møte i Plan- og Miljøutvalet 20.12.2011

Møtestad: Flora Samfunnshus, Møterommet
Møtetid: Kl. 10.00

Sakliste til møtet.Kurshaldar og deltakarar rundt bordet

Saknr:    Saktittel:
030/11    Val av representant til arbeidsgruppe - Områderegulering Florelandet Nord
031/11    Reguleringsplan for gbnr 28/216,363 og 27/425. Planspørsmål
032/11    Privat reguleringsplan Markegata 30 mfl. Godkjenning planprogram.
033/11    PRivat reguleringsforslag for Strandafjellet Nordaust, gbnr 18/236 Brandsøy. Planid 20110111. Offentleg ettersyn.
034/11    Framlegg til privat reguleringsplan. Gbnr. 24/1, 25/45. Solheim. Offentleg ettersyn.
035/11    Sentrumsplanen 1. gongs handsaming

Lenkje til saksdokument.