Båtar på hamna

Ekstraordinært møte i plan- og samfunnsutvalet 20.08.2019

Møtedato: 20. august 2019
Møtestad: Flora samfunnshus
Møtetid: 10.00

 

Sakliste
Saknr.         Tittel

020/19
021/19
022/19
Godkjenning av møtebok
Refererte skriv og meldingar
Detaljreguleringsplan for Litlevatnet, gbnr 27/5 mfl, fotballhall/friluftsområde – 2. gongs
handsaming

Orienteringssaker:

  • Status fallvilt og erfaring med den nye ettersøksringen