Ytteroyane

Ekstraordinært møte i plan- og samfunnsutvalet 30.10.2017

Møtedato: 30. oktober 2017.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 11:30.

Sakliste, plan- og samfunnsutvalet 30.10.17
Saknr. Tittel
036/17 Godkjenning av møtebok
037/17 Refererte skriv og meldingar
038/17 Tilskot til tiltak i jordbruket sitt kulturlandskap, SMIL-midlar til fordeling 2017
039/17 Konsesjon på kjøp av GBN 98/5 og 1/4 av GBN 98/132 i Stavang