Seglebåt med jente

Endra køyremønster i Vangsvegen/E.M. Holeveg og Prof. Gjelsvikvegen

På grunn av oppgradering av Vangsvegen og E.M. Holeveg vil det verte endra køyremønster i perioden 11. juni og fram til veke 37, 10.-16. september.

Dette vil medføre einvegskøyring i Vangsvegen, E.M. Holeveg og Prof. Gjelsvikvegen.

Følg med på skilting, køyremønster kan verte endra undervegs i anleggsperioden.

Ansvarleg entreprenør: Trygve Ullaland AS, kontaktperson Per Helge Kolseth, mobil nr. 93 05 53 53.

Kontaktperson i Flora kommune: Sigmund Solheim, mobil nr. 48 09 99 98/57 75 60 00.