Ytteroyane

Endring av avfallshenting øyane romjula 2013

Innhenting Fredag 27.12.13

Endring i bosstømmingsrutene av avfall i øyane i romjula 2013.

* Avfallet vert innhenta av båtane Fredag 27.12.2013
  Dette gjelder alle øyane både i sør, vest og nord.

Vi gjer merksam på at det er endringar i bossruta på fastlandet. Endringane står i renovasjonskalender for 2013.

Renovasjonskalender 2013
Renovasjonskalender 2014