Seglbåt med jente

Endringar i regelverk for regionalt miljøprogram

Faglaga i landbruket og fylkesmannen er samde om å utvida ordninga med tilskot til slått av bratt areal. Tidlegare avgrensing på minst 20% bratt areal av slåttearealet er no tatt vekk, men det er krav om at arealet skal haustast og at graset skal nyttast som fôr.

Les meir på Fylkesmannen sine heimesider.