Ytteroyane

Erstatning etter avlingssvikt i 2019

Fylkesmannen i Vestland har lagt ut ein artikkel med påminning om at fristen for å søkje om erstatning etter avlingssvikt er 31. oktober. 

Meir informasjon på Fylkesmannen sine hemesider.