Skulestart Florø barneskole

Feil på faktura for dei med eigen vassmålar

Det er oppdaga feil på faktura for vassmålar. Alle som har mottatt faktura for kommunale gebyr 4.termin vedkomande vassmålar vil få ny faktura.