hamnebasseng langt

Felles kommunestyremøte Flora - Vågsøy 25.08.17

Møtedato: 25. august 2017.
Møtestad: Parken kulturhus, Raudeberg.
Møtetid: 13:30 - 16:55.

Sakliste, felles kommunestyremøte Flora og Vågsøy
Saknr. Tittel
070/17 Godkjenning av møtebok
071/17 Konstituering og val av møteleiar
072/17 Forslag til namn på den nye kommunen
073/17 Tallet på medlemmer i det nye kommunestyret
074/17 Kriterium for samansetting og funksjon til fellesnemnda
075/17 Oppretting av partssamansett utval (PSU)
076/17 Eigedomsskatt i Kinn kommune
  Tilleggssak: Kontrollutvalet (SEKOM-sekretariat)
  Val av revisor til fellesnemnda