Båtar på hamna

Felles utlysing av treningstider i gymsalane ved: