Felles utlysing av treningstider i gymsalane ved:

9. september 2009