Båtar på hamna

Møter i fellesnemnda 2017

Fellesnemnda har møter på følgjande datoar i 2017 - her finn du også mellombels agenda for møtene. Møteinnkalling og meir informasjon om kvart einskilde møte finn du i vår møtemodul.

Leiar for fellesnemnda: Kristin Maurstad.
Nestleiar for fellesnemnda: Jan Henrik Nygård.

Tysdag 05. september i Florø

Møteplan og sakliste finn du her.

Sjå opptak frå møtet på flora.kommunetv.no.

 • Status arbeid med rekruttering av prosjektrådmann
 • Arbeide med prosjektplan
 • Prosess for rekruttering av prosjektleiar
 • Møteplan for Fellesnemnda

Tysdag 19. september i Måløy

Møteplan og sakliste finn du her.

Sjå opptak frå møtet på vagsoy.kommunetv.no.

 • Møtet er aktuelt dersom stillinga som prosjektrådmann skal lysast ut eksternt. Godkjenning av utlysing og vilkår for stillinga.
 • Vedta prosjektplan

Tysdag 26. september i Måløy

Møteplan og sakliste finn du her.

Sjå opptak frå møtet på vagsoy.kommunetv.no.

 • Møtet er aktuelt dersom intern rekruttering av prosjektrådmann
 • Tilsettingsvedtak.
 • Vedta prosjektplan

Tysdag 31. oktober i Florø

Møteplan og sakliste finn du her.

Sjå opptak frå møtet på flora.kommunetv.no.

 • Dersom stillinga som prosjektleiar skal lysast ut eksternt så tilsettingsvedtak
 • Arbeid med utfordringar knytt til deltema i prosessen
 • Starte arbeid med politisk organisering av Kinn kommune

Tysdag 21. november i Måløy

 • Vidare arbeid med politisk organisering
 • Status arbeid med deltema