Seglbåt med jente

Fellingsløyve på hjort 2017 er no tildelt

Plan- og samfunnsutvalet har i møte den 20.06.2017 godkjend bestandsplanområde 12, og tildelt fellingsløyve på hjort til alle valda i Flora kommune. Vedtaka er som tilrådinga.

Brev og informasjon til vald- og jaktleiarane vert sendt ut så snart kjevelappane kjem få trykkeriet.

Snarveg til utvalsmøtet finn de her.