Seglbåt med jente

Ferdig redigert opptak frå Bystyret 16. desember

Opptaket frå Bystyret 16. desember er no ferdig redigert med saksnummer og bokmerke. Dei som ikkje fekk med seg debatten kan no sjå opptaket i sin heilheit på vår kommuneTV portal. Bystyret varte frå kl. 10:00 til 19:30.

Når du besøker sida kan du velje ut dei sakene som interesserer deg mest ved å klikke på saka i venstre marg.