Seglbåt med jente

Ferdigstilling av ordninga med nasjonale laksevassdrag og laksefjordar