hamnebasseng langt

Ferdigstilling av ordninga med nasjonale laksevassdrag og laksefjordar