Seglbåt med jente

Ferievikarar sommaren 2007. Park- og Grøntanlegg-Bygningsvedlikehald-Renovasjon