Båtar på hamna

Fjernhjelp

Dersom du ikkje er innan kommunen sitt nettverk (t.d. heimekontorløysing), og du ønskjer hjelp frå IT-avdelinga, så kan du laste ned TeamViewer og få hjelp på denne måten. PCen blir fjernstyrt av IT-avdelinga, slik at du får hjelp. Du kontaktar elles IT-avdelinga før nedlasting, på vanleg måte.

Last ned TeamViewer og kjør programmet.