Fleire kan no få breiband i kommunen.

7. november 2008