Flora kommune er utan jordmorvakt veke 42

Flora_kommune_logo_lite.gif


Grunna ferieavvikling har ikkje Flora kommune  jordmorvakt i tidsrommet:
mandag 14. oktober kl. 15.30 tom mandag 21. oktober k. 08.00

Dei som treng øyeblikkelig hjelp kan ringe direkte til Fødeavdelinga på tlf. 57 83 91 32, eller vakttelefon 416 35 117 ( som er vidarekopla til Fødeavdelinga ved Helse Førde)

14. oktober 2019 Siv Standal