Skulestart Florø barneskole

Flora næringshage trekt fram som eit godt eksempel.