Seglbåt med jente

Flora Omsorgssenter

omsorgsenter[ 1]Flora Omsorgsenter har 41 heildøgnsplassar fordelt på 4 fløyar, der alle plassane er for aldersdemente bebuarar. 

Dei har avdelingsstove og stort kjøkken på kvar fløy, der det arrangerast ulike fellesaktivitetar. 

Frisør og fotpleiar har faste arbeidstider på huset.