Skulestart Florø barneskole

Film om Flora

Klikk på desse lenkjene for å sjå filmen om Flora.
Den fins i både Kort versjon  og  Lang versjon .