Båtar på hamna

Floraposten Nr. 3/2013

avis[1].jpg

Floraposten vert i desse dagar sendt ut til alle gardbrukarane i kommunen.

Avis nr 3/2013 kan du lese her.