Båtar på hamna
Nr 1/2011 er no sendt ut.

Floraposten

Nr 1/2011 er no sendt ut.

Floraposten er landbruksforvaltninga i Flora si informasjonsavis, og den vert sendt ut til alle gardsbrukarane i kommunen.

I denne utgåva minner ein om viktige søknaknadsfristar.

Les heile avisa her.