Ytteroyane

Flybussavgangar om morgonen

Firda billag har faste flybussavgangar til dei tre fyrste flyrutene om morgonen. Bussen stoppar ved Comfort hotell og Quality hotell og går deretter vidare til flyplassen. Rutene er slik:

  1. Flyet om morgen går kl. 06:20 til Oslo: Buss køyrer frå Firda billag i Florø kl. 05.40 – frå Comfort hotell kl. 05.45 og frå Quality hotell kl. 5.50 vidare til flyplassen
     
  2. Flyet om morgen går kl.06:40 til Bergen: Buss køyrer frå Firda billag i Florø kl. 06.10 – frå Comfort hotell kl. 6.15  og frå Quality hotell kl. 06.20 vidare til flyplassen
     
  3. Flyet om morgen går kl. 09:25 til Oslo: Buss køyrer frå Comfort hotell kl. 08.45 – frå Quality hotell kl. 08.50 via Firda billag vidare til flyplassen

Dette er ei prøveordning som vi oppmodar alle reisande om å nytte. Dersom tilbodet ikkje vert nytta vil det bli avvikla.