Skulestart

Forbod mot brenning er oppheva frå 18.06.2018

Oppdatert 18.06.2018: Brannsjefen opphevar forbod mot brenning i Flora og Bremanger kommune frå i dag. Men minner samtidig om at i tida 15. april til 15. september er det forbode å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog og mark utan løyve frå kommunen.

Brannsjefen i Flora og Bremanger kommune innfører totalforbod mot å gjere opp eld utandørs frå 22. mai.

Forbodet medfører at det ikkje er lov til å brenne i skog eller i nærleiken av skog og utmark. Det er heller ikkje lov til å grille eller brenne bål i strandsona. Hageavfall kan ein heller ikkje sette fyr på.

Det er likevel tillatt å gjere opp eld der det åpenbart ikkje kan medføre brann.

Alle innbyggarar har ei generell plikt til å vise aktsemd for å unngå brann, det er difor viktig at folk passar ekstra på når dei gjer opp eld utandørs, uavhengig av sesong eller forhold, og respekterer totalforbod.

Totalforbodet mot eld gjeld heilt til brannvesenet opphevar det. Uforsiktig omgang med eld, som til dømes bålbrenning og grilling, er den hyppigaste årsaka til skogbrann.