hamnebasseng langt

Foreldremøte for 1. - 10. klasse 26. februar

Vi inviterer til foreldremøte for 1. - 10. trinn tysdag 26, februar. Det vert innlegg frå Trude Havik, som er førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforsking ved Universitetet i Stavanger. Ho forskar mellom anna på skulevegring, skulefråvær, mobbing og venskap. 

Tid: Tysdag, 26. februar. Kl. 18.00 - 20.00.
Stad: Flora samfunnshus, kinosalen.

Godt samarbeid og gode vaner gjennom heile skuleløpet, hjelper barn og unge til sosial og fagleg læring.

Vel møtt!