Seglbåt med jente

Forsikringar

Vi har lagt info om personal og motorvogn forsikringar på Felleskalalogar (disk H) / Fellesalle/1Innkjøpsavtalar / Forsikringar. Der ligg også eit excel ark med kontaktinfo og linkar. Ein bør merke seg at alle innmeldingar skal gjerast via nettet.

Ved yrkesskade/tilsette og skuleborn som skadar seg så skal dette først meldast til NAV. Deretter til forsikringselskap.