Seglbåt med jente

Forslag til reguleringsplanar til offentleg ettersyn