Skulestart Florø barneskole

Fotballhall ved Litlevatnet, detaljreguleringsplan