hamnebasseng langt

Kultur, idrett og fritid

Flora har ei stor bredde i sitt kultur og idrettsliv.
 

Dette vert sett saman av kommunal og - ikkje minst - frivillige innsats.
 

I menypunkta til Kultur og fritid vil vi  vise bredda i tilboda.