Seglbåt med jente

Frivillige Flora 07. september 2019

Stand og presentasjon av organisasjonar i Strandgata kl. 12.00 - 14.00

Kl. 13.30 Kåring av den mest kreative standen

For alle aldersgrupper - Nytilflytta og for dei som har budd her ei stund !

Kultur_250x200.jpg Kultur og fritid i Flora

 Oversikt over lag og organisasjonar i Flora kommune.

 Her finn du og ein oversikt over tilskotsordningar.
 
 Kultur har ein unik eigenverdi. Den kan utfordre, reflektere og kommentere.
 Deltaking på kulturelle arrangement og i fritidsaktivitetar er assosiert med god helse, tilfreds med livet og det er veldig sosialt !
 Frivillige motiverast særleg av å kunne lære noke, kjenne seg verdsatt, samt å handle i tråd med sine verdiar.
 

Arrangørar: Byen Vår Florø , Flora Frivilligsentral, Flora kommune, KF Innvandrarsenteret - Kultur og Fritid