Båtar i hamna

Frivillige lag og organisasjonar kan søkje midlar til aktivitetar for barn i asylmottak

Det er no mogleg å søkje midlar til aktivitetstilbod for barn og unge i asylmottak. I 2018 skal UDI dele ut over 24 millionar kroner. Søknadsfristen er 15. februar 2018. 

Desse kan søkje om midlar:

  • Frivillige organisasjonar som er registrert i frivillighetsregisteret
  • Andre ikkje-fortenestebaserte verksemder som organiserer aktivitetar for barn
  • Privatpersonar kan søkje om tilskot til dekning av faktiske utgifter til organisering av aktivitetar, men ikkje til dekning av løn

Les meir om UDI si tilskotsordning her.