Båtar på hamna

Fylkesmannen ber om innspel til regionalt bygdeutviklingsprogram

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ber om innspel til nytt regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) for Vestland 2019-2022. Det er eit mål at dette programmet skal vere klart til nyttår, og dei gjev difor ein kort frist fram til 28. november.

Innspel kan sendast til fmsfpostlandbruk@fylkesmannen.no.