Seglbåt med jente

Fylkesmannen tilrår godkjenning av Nærsjukehus i Florø for turnuskandiatar.