Båtar i hamna

Fylkesmannen tilrår samanslåing av Flora, Bremanger og Vågsøy

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane v/ Anne Karin Hamre har i dag lagt fram si tilråding om samanslåing av kommunane Flora, Bremanger og Vågsøy.

Fylkesmannen meiner ein samanslåing av Flora og Vågsøy berre delvis oppfyller måla for kommunereforma og kriteria for ein god kommunestruktur. 

Les meir på Fylkesmannen i Sogn og Fjordane si heimeside.