Gjennomføring av anskaffingar

Vi kjem med nye retningsliner for gjennomføring av anskaffingar. Dei gamle er fjerna for revidering.

10. november 2017 Henrik Ulriksen