Seglbåt med jente

Godkjend reguleringsplan til offentleg ettersyn