Skulestart Florø barneskole

Godkjende reguleringsplanar.

Private detaljreguleringsplanar godkjend av Flora bystyre.

Notøbakken Gbnr. 27/33 m.fl. - Bustad
Jakob Sandevegen 1, Gbnr. 26/373 ( Norsksenteret )
Naustfjøra i Stavang Gbnr. 98/2
Solheim Gbnr. 23/14 m.fl - Bustad. Bustadområde B17 i Kommunedelplanen
 

Dei godkjende reguleringsplanane er tilgjengeleg for gjennomsyn på Informasjon- og Service, (Tenestetorget),  frå mandag 15.07.2013.
Eventuell klage skal stilast til Fylkesmannen og sendast til Flora kommune, Plan og Samfunn, Markegata 51, 6900 FLORØ, innan 15.08.2013.

Evt. krav om erstatning eller innløysing etter Plan- og bygningslova §§ 15-2 og 15-3 må vere framsett seinast 3 - tre - år etter denne kunngjeringa

Privat Detaljreguleringsplan Notøbakken, gbnr 27/33 m.fl. - Bustad. Planid: 20120101.
Privat detaljreguleringsplan for Jakob Sandevegen 1, gbnr. 26/373 (Norsksenteret). Planid 20100110.
Forslag til privat detaljreguleringsplan for Naustfjæra i Stavang, gbnr 98/2. Planid 20110104.
Privat detaljreguleringsplan gbnr 23/14 m.fl. på solheim - bustad. BustadOmråde B17 i kommunedelplanen. Planid: 20110117.