Seglbåt med jente

Godkjende reguleringsplanar til offentleg ettersyn