Båtar på hamna

Godkjent reguleringsplan - Botnaneset Sør-Vest, Industriområde