Seglbåt med jente

Godkjent reguleringsplan - Eikefjord, Kvalvik gbnr. 52/1